Privacy gevoelige informatie in meldingen

We zien dat bij de Servcie Center regelmatig teksten en bijlagen met privacygevoelige patiënt- en cliëntinformatie worden aangeleverd. We willen u op de hoogte brengen van onze werkwijze met betrekking tot deze privacygevoelige informatie.
In het kader van de AVG-wetgeving moeten wij alle informatie die herleidbaar is tot een cliënt of patiënt direct uit ons systeem verwijderen. Ook als deze gegevens met een beveiligde verbinding zijn aangeleverd. Dit zorgt er vaak voor dat we een melding niet in behandeling kunnen nemen.

Deze werkwijze verscherpen we door de melding vanaf nu niet verder in behandeling te nemen. In een e-mail verzoeken we u de bijlage opnieuw, zonder de privacygevoelige informatie aan te leveren en geven we, waar nodig, een alternatieve methode voor het aanleveren van de benodigde informatie.

Voorbeelden van informatie die niet in tekst of screenshots bij ons aangeleverd mag worden:
– NAW gegevens van cliënten;
– Geboortedata;
– Andere personalia gegevens, zoals BSN en polisnummers;
– Afspraakgegevens zoals deelnemers en onderwerpen met cliëntnamen;
– Bestanden uit het dossier van een cliënt.

Welke gegevens mag u dan wel verstrekken in een melding?
– Cliëntnummer (mits hier geen cliëntdata in staat);
– CuliCartnummer of het externe nummer;
– Dieetomschrijving, extra verstrekkingen
– Dossiergegevens zoals locatie van het bestand binnen het dossier en aanmaakdatum.

In de meeste gevallen zijn de genoemde gegevens voldoende om aan de slag te gaan met een melding. Denkt u dat dit niet het geval is of heeft u nog andere vragen ? Dan kunt u altijd contact opnemen met ons Service Center, via 0800-9119 of via prhc.culicart@pinkroccade.nl.