Sturen op ondervoeding

Ondanks de verschillende voedingsconcepten die er in de zorg bestaan blijft ondervoeding nog steeds een belangrijk aandachtspunt die we beter onder controle moeten krijgen. Patiënten die ondervoed zijn herstellen minder snel. Dit zorgt weer voor een langere ligduur waardoor de zorgkosten ook omhoog gaan. Kan CuliCart Hospitality hier een bijdrage in leveren?

Data
Allereerst kan CuliCart Hospitality u helpen met het verzamelen van data. Verbeteren begint met het verzamelen van gegevens en deze in kaart brengen. In CuliCart Hospitality is veel informatie beschikbaar over voeding en uw patiënten. Denk maar aan het feit dat CuliCart Hospitality met de module Innameregistratie registreert wat en hoeveel uw patiënt eet en hoe lang deze patiënt vervolgens in het ziekenhuis verblijft.

U krijgt hiermee inzicht in de volgende gegevens:
– De ligduur in relatie tot ondervoeding
– Verandering in aantal maaltijdmomenten in relatie tot complicaties
– Eiwitten zijn belangrijk voor de spieropbouw en wondgenezing en dragen dus bij aan het herstel van de patiënt. In CuliCart Hospitality is te zien wat  eiwit- en energie-inname is. Dit helpt u om inzicht te krijgen in de eiwit- en energie-inname bij ondervoede patiënten.

Onderzoek
Veel gegevens uit CuliCart Hospitality kunt u dus gebruiken bij onderzoek. Want herstellen patiënten die bepaalde voeding eten beter dan patiënten die andere voeding binnenkrijgen? Daarnaast is in zorgorganisaties vaak wel bekend dat verschillende voedingsmiddelen een effect hebben op de werking van een medicijn. Kortom: welke voeding draagt bij aan een sneller herstel van uw patiënten.

CuliCart Hospitality helpt u dus niet alleen bij de voedingslogistiek in uw ziekenhuis. CuliCart Hospitality  kan u ook helpen met informatie die u kunt gebruiken voor het verbeteren van de voedingszorg in uw ziekenhuis.