Pilot nieuw voedingsconcept Zuyderland

Zuyderland is een ziekenhuis in Limburg die is ontstaan uit een fusie met Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch Zorgconcern Sittard-Geleen. Ze heeft twee locaties, in Heerlen en Sittard. Zuyderland heeft ruim 45 000 opnames per jaar. In 2019 is Zuyderland gestart met een pilot voor haar nieuwe voedingsconcept: ‘de Smaak van Zuyd’.

Tom van Duurling, beleidsadviseur Facilitair Bedrijf bij Zuyderland en projectleider bij de implementatie van CuliCart Hospitality, vertelt: “We hebben twee locaties en op die locaties zijn grote verschillen. Zo heeft de locatie in Heerlen een centrale voedingsadministratie en geeft de patiënt haar keuze door op papier, waarna wij dit inscannen. Op de locatie Sittard-Geleen wordt de administratie door de voedingsassistenten gedaan. Patiënten maken hier gebruik van tablets. Wat wel gelijk is, is dat beide locaties een centraal voedingsconcept gebruiken en regeneerwagens inzetten.”

Uiteraard is er na de fusie eerst gekeken of er synergievoordeel behaald kan worden. Er is al snel geconcludeerd dat alleen het centraliseren van de keukens onvoldoende zou toevoegen (exploitatie¬voordelen en/of kwaliteit) ten opzichte van de huidige werkwijze.

Na een uitgebreide marktverkenning in 2017, waarbij 16 voedingsconcepten en afgeleiden daarvan zijn onderzocht, wordt door het kernteam de conclusie getrokken dat een decentraal voedingsconcept het meest passend is voor Zuyderland Medisch Centrum op de locaties Heerlen en Sittard-Geleen.

Omdat het inrichten van dit nieuwe voedingsconcept een behoorlijke impact heeft op diverse (bedrijfs-) onderdelen is dit jaar een pilot uitgevoerd, waarbij alle aspecten zijn ingericht zoals deze ook nodig zijn in de definitieve situatie. De pilot is uitgevoerd op beide hoofdlocaties, waarbij per locatie één verpleegafdeling is gekozen voor de pilot. Op deze afdelingen is het nieuwe voedingsconcept, ‘de Smaak van Zuyd’, getest.

Ondersteuning CuliCart Hospitality

In het decentrale voedingsconcept zijn de voedingsassistenten de spil in het hele voedingsproces. Een flexibele, betrouwbare en actuele ICT ondersteuning op de verpleegafdelingen is daarbij van groot belang. CuliCart Hospitality ondersteunt onderstaande nieuwe services:
– Medewerkersportaal (met nieuwe functionaliteit rondom afdelingsassortimenten, meerdere maaltijdmomenten, decentraal printen en reguleren van de capaciteit in maaltijdaanvragen). Het medewerkersportaal biedt daardoor optimale ondersteuning voor de voedingsassistenten.
– Het patiëntenportaal heeft een nieuwe lay-out portal voor maaltijdaanvragen.
Gedurende (een deel van) de dag kan de patiënt drinken en/of eten bestellen met behulp van een tablet. De patiënt kan zelfs het tijdstip van eten of drinken bepalen.
– Import artikelspecificaties van onze leverancier, zodat wij onder meer naar patiënten uitgebreide informatie kunnen verstrekken over ingrediënten, allergenen, etc.