Ziekenhuizen

Culicart: de volledige oplossing op het gebied van voedingsmanagement in ziekenhuizen        

Cure basis

Dé ideale laagdrempelige instapversie van Culicart. Snel aan de slag met systeemkoppelingen, Backoffice, Medewerkersportaal.

Voordelen van dit pakket

Cure plus

De bewezen en beproefde uitgebreide oplossing van Culicart. Met modules waarmee u een veelzijdige voedingslogistieke oplossing in huis haalt.

Voordelen van dit pakket

Cure hospitality

Hét absolute paradepaard van Culicart  En zoals de naam al zegt: volop gastvrijheid richting uw patiënten door het patiëntenportaal.

Voordelen van dit pakket

Culicart voor Ziekenhuizen

U streeft naar een gastvrije omgeving voor de patiënten in uw ziekenhuis? Met Culicart bieden we een flexibele oplossing die hieraan veelzijdig bijdraagt. We ondersteunen elk gewenst concept gericht op uw doelgroep. Hierdoor kunt u met één systeem voldoen aan de veiligheid en monitoring op het gebied van juiste voeding. Tegelijkertijd bieden wij de ondersteuning inclusief dieetinstructies vanuit de behandelaar aan de zorg en geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Kortom, voeding als medicijn.

Voor ziekenhuizen biedt Culicart een totaaloplossing op het gebied van voedingsmanagement en het bijbehorende logistieke proces. De kracht van Culicart is dat we een flexibele en modulaire oplossing bieden die hierdoor altijd aansluit op de behoeften van uw patiënten en mogelijkheden die passen bij uw ziekenhuis.

Innovatief inspelen op marktontwikkelingen                                                                             

Een actuele verschuiving die we als marktleider in ziekenhuizen constateren, is het in toenemende mate vooropstellen van de individuele behoeften van patiënten. Culicart komt hieraan flexibel en veilig tegemoet met het Patiënten Portaal, zowel gericht op uw specifieke doelgroepen als hun bijbehorende diëten. Eveneens garandeert Culicart een vergaande integratie met het EPD. Dit opent de weg voor een veilige en foutloze uitwisseling van patiëntgegevens. Een concreet voorbeeld? De innameregistratie waarvan de informatie teruggekoppeld wordt naar het EPD. Culicart biedt hiermee een uniek onderscheid. Eveneens beantwoordt Culicart aan de groeiende samenwerking tussen ziekenhuisafdelingen door meer gegevensuitwisseling (EVD). Dit geldt ook voor de manier waarop Culicart de toenemende verbinding tussen voeding en zorg en diëtiek en facilitair ondersteunt.

Toonaangevende trends                                                                                                             

Culicart staat midden in de markt van voedingsmanagement en de digitalisering van voedingslogistiek in ziekenhuizen. We zien niet alleen trends, maar jagen die als marktleider ook graag aan. Zoals onze toenemende en structurele samenwerking met leveranciers zoals Huuskes, Hutten, Van Hoeckel en FoodforCare. Of neem ons initiatief tot de realisatie van het concept van de Digitale Keuken waarbij we ziekenhuiskeukens en -afdelingen vergaand digitaliseren. Ook een trend waaraan Culicart innovatief bijdraagt, is verduurzaming in ziekenhuizen. Concreet? Minder waste door onder andere de focus op actuele bedbezetting en korte besteltijden. Of denk aan Voeding op maat (personalized nutrition) waarbij Culicart nog intensiever adviseert over precies de juiste voeding, dus automatisch minder waste.

Oplossing Ziekenhuizen

Er zijn er altijd specifieke instructies en of bijzonderheden voor een deel van de patiënten. Culicart zorgt ervoor dat deze informatie centraal en direct inzichtelijk is voor de (zorg-)medewerker op de afdeling.

 • Bijzonderheden en afwijkingen zoals diëten en extra verstrekkingen zijn snel inzichtelijk
 • Patiëntveiligheid door inzage van dieetvoorschrift en allergieën i.c.m. allergenen vanuit aanbod
 • Voorkomen van instructie en overdrachtslijstjes (aangezien er veel met flexwerkers wordt gewerkt)
 • Digitaal ondersteunen van de voedingsassistent en zorgmedewerkers
 • Borging serveer registratie (registreren wie er mee eet en waar men wil eten om te voorkomen dat er mensen worden vergeten)

Culicart biedt direct inzicht voor de besteller, hoeveel patiënten zijn aanwezig? Welke diëten, afleidingen en extra verstrekkingen zijn nodig? Op basis hiervan wordt een besteladvies aangemaakt die handmatig of elektronisch verstuurd wordt naar de leverancier(s). Dit draagt bij aan;

 • Juiste informatie voor maaltijdverstrekking (roomservice)
 • Met één druk op de knop bestellen bij verschillende toeleveranciers
 • Reductie van waste (voorkomen dat er structureel teveel wordt besteld)
 • Combinatie van individuele maaltijden, groepsvoeding en maaltijden op maat mogelijk

Al jaren biedt Culicart de ondersteuning van de productieprocessen in ziekenhuizen. Hiermee ondersteunen wij de koks om de juiste gerechten te bereiden in de centrale of decentrale keuken.

 • Digitale ondersteuning kook- en portioneerproces (centraal en decentraal)
 • Inzicht in allergenen en voedingswaarde
 • Beheer van menucyclus en recepturen

Een integratie met het EPD maakt de traditionele voedingsadministratie overbodig en voorkomt vele dubbele handelingen om te voldoen aan de wettelijke kaders. Daarnaast biedt deze integratie ook een centrale borging voor alle aanvullende dieetvoorschriften en werkinstructies op de afdeling. Zeer belangrijk voor wisselende en flexmedewerkers op de afdeling.

Met onze cloud dienstverlening is Culicart altijd up-to-date én beschikbaar voor de gebruikers zonder zorgen bij updates en technisch beheer. Door gebruik te maken van de Culicart Cloud bieden wij een veilige oplossing incl. 24×7 ondersteuning bij calamiteiten.

Software pakketten

Over hoe zij het Culicart 3-kanalen-concept inzetten.

Culicart à la carte

Aanvullend op onze drie kant-en-klare kernoplossingen, bieden wij u een à la carte keuze uit een aantal aanvullende modules en oplossingen. Deze kunt u separaat aanschaffen en laten implementeren. Bewezen aanvullingen op onze drie kernoplossingen. Graag stellen wij u deze kort voor.

Aanvullende modules

Culicart biedt een configureerbare koppeling met diverse financiële systemen voor de geleverde maaltijden per cliënt. Vanuit de module Managementinformatie ontvangt u alle informatie voor het verrekenen van maaltijden. Aan het eind van de maand genereert u op basis van de afgenomen maaltijden en ingerichte betaalcodes vanuit de module Managementinformatie een bestand voor de financiële administratie. Dit bestand kunnen zij inlezen in de financiële applicatie, direct de facturatie starten en alle factuurregels versturen. Een grote ontzorging van uw financiële administratie die niet langer handmatig financiële gegevens uit Culicart hoeft over te kloppen. 

Met IIN/PS koppelt u moeiteloos de artikelgegevens om over de juiste informatie te beschikken van allergenen- en dieetvoedingswaarden evenals voor de ingrediëntenregistraties.

Met de Culicart bestelmodule krijgt u alle bestellingen inzichtelijk en voor al uw leveranciers op basis van diverse methoden. Culicart verstuurt uw orders automatisch zonder deze over te zetten in een webshop. Ook bestelt u eenvoudig berekende aantallen, niet intuïtief maar op basis van statistiek. Dit levert aantoonbaar besparingen op, zowel in waste als tijd- en kostenbesparing. Kortom, uw bestelproces van A tot Z duurzaam geborgd.

Bestelt uw afdeling artikelen bij een centrale keuken buiten de menucyclus? Denk aan koffie, thee, soep, melk en meer die u bijvoorbeeld dagelijks uitserveert via de broodserveer- of drankenwagen. Specifiek het bestellen van die artikelen verloopt probleemloos via de module uitgifte registratie. De afdelingsmedewerker logt hiervoor op in het Medewerkersportaal en bestelt vanuit een vaste lijst met producten.

BYOD staat voor Bring-Your-Own-Device. Hiermee speelt Culicart in op de toenemende behoefte van patiënten/cliënten om via hun eigen device Culicart te bedienen en te benutten, zoals een smartphone of tablet. Eenvoudig, laagdrempelig en 100% veilig.

Pasgeboren baby’s zijn een kwetsbare groep patiënten binnen uw ziekenhuis. De verstrekking van flesvoeding, pap en overige producten dient dan ook uiterst zorgvuldig plaats te vinden en is daarmee ook een kritisch proces. Daarom biedt Culicart ook voor de allerkleinsten in het ziekenhuis een oplossing. Met deze module ondersteunt u op veilige wijze het gehele proces van aanvragen, bereiden en distribueren van zuigelingenvoeding, van groot belang voor de allerkleinsten.

Zorg en behandelingen worden steeds meer op de specifieke cliënt/patiënt of aandoening afgestemd. Deze trend zien we ook terug in de verstrekking van (speciale) voeding. Denk aan specifieke maaltijden voor cliënten/patiënten met een bepaald ziektebeeld, waarbij de keuken specifieke hoeveelheden voeding en/of bereidingen voorbereidt. Dit kunnen ook specifieke dieetproducten zoals dieetpreparaten en sondevoeding zijn. Momenteel worden deze vaak als extra verstrekking in Culicart Hospitality toegepast. Echter, deze methode voorziet vaak niet in de gehele vraag en past niet helemaal in het proces. Met de module Dieetmaaltijden lost u dit hiaat in één keer op.

Extra dienstverlening

SLA staat voor Service Level Agreement. Naast technische SLA’s biedt Culicart u ook functionele SLA’s. Op basis van deze laatste variant geven de kundige medewerkers van Customer Support u snel antwoord op kleine vragen en kijken we oplossingsgericht mee met eventuele bugs. U kiest zowel uit een Zilver of Goud SLA; het grootste verschil tussen beide varianten is voornamelijk de support die u krijgt in (doorloop)tijd uitgedrukt en binnen de gestelde afspraken. Voor welke SLA-variant u ook kiest: uw vraag krijgt binnen kantoortijden altijd prioriteit. De keuze voor een SLA is dus een vertrouwde zekerheid op momenten die ertoe doen.

Deze dienst geeft u, los van projecten, op afroep recht op een jaarlijkse check up. Een gesprek met uw eigen consultant met als kernvraag: werkt Culicart nog zoals we dat met elkaar voor ogen hebben? Benut u alle mogelijkheden eigenlijk wel van Culicart? En ook: hoe kunt u Culicart nog efficiënter inzetten? Kortom, een gegarandeerd aantal consultancy-uren tegen gereduceerd tarief waarmee we vanuit een overkoepelende blik met elkaar de horloges gelijkzetten richting toekomst.

De technische SLA van Culicart geeft u 24/7 toegang tot specifiek de collega’s van Culicart die verantwoordelijk zijn voor hosting. Vooral een onmisbare technische dienst voor de cure en care waarbinnen een ongestoorde maaltijdverstrekking ook buiten kantoortijden cruciaal is.

Culicart werkt zowel on premise als in de cloud. Deze keuze is aan u. Voor een toenemend aantal klanten verzorgen wij het technisch beheer in relatie tot Culicart in de cloud. Alle techniek rondom Culicart, zoals (beveiligings)updates, nemen onze specialisten op afstand van u over. Door deze maximale ontzorging heeft u nergens meer omkijken naar en focust u 100% op uw eigen kernwerkzaamheden in de cure of care. Uiteraard is al uw patiënten- en cliëntendata in onze cloud maximaal beveiligd conform de meest actuele techniek en wettelijke voorschriften.

Overweegt u een nieuw project in relatie tot uw voedingslogistiek? Betrek de ervaren consultants van Culicart hier dan gerust al in de meest prille fase bij. We noemen dit project consultancy: samen met u kunnen we optrekken in uw project op basis van praktijkgerichte advisering. Wat is uw doel? Wat wilt u bereiken? Wat moet u daarvoor in uw eigen organisatie procesmatig aanpassen en hoe kan Culicart hierin flexibel meebewegen? We denken én doen graag met u mee op basis van heldere afspraken.

Uw zorginstelling gebruikt uiteraard meerdere IT-oplossingen. Culicart laat zich daarmee moeiteloos integreren. Zoals met het ECD en EVD evenals de HL7-koppeling. Maar denk ook aan koppelingen met leveranciers voor het doorsturen van orders met Culicart en (groot)leveranciers die artikelbeheer uitvoeren. En uiteraard ook met uw financiële pakket zodat u alle uit Culicart gegenereerde data moeiteloos voorziet van de juiste financiële parameters. Werkt u met een voor Culicart nog onbekende oplossing? Ook dan organiseren wij snel de intelligente integratie.