Antonius Ziekenhuis Sneek live met nieuwste versie van Culicart

DamesAntonius

Inzet Culicart Medewerkersportaal sluit aan op nieuw voedingsconcept

Het Antonius Ziekenhuis Sneek verlengde haar samenwerking met Culicart en migreerde op vrijdag 10 december van versie 5 naar versie 6, de nieuwste versie van Culicart. Eerder benutte dit ziekenhuis alleen de backoffice van Culicart, maar nu eveneens het Medewerkersportaal. Hierin is informatie real-time beschikbaar, afgestemd op het nieuwe productie-/distributieproces van dit ziekenhuis. Een mijlpaal waarbij Culicart een nieuw voedingsconcept ondersteunt gebaseerd op maaltijden van Distrivers BV. Dit stapsgewijs uitgevoerde project dient een helder en praktisch doel: het digitaliseren van het voedingslogistieke proces van het Antonius Ziekenhuis Sneek.                           

Meerdere voordelen Culicart Medewerkersportaal
Nu verloopt de productie en het distribueren van de maaltijden nog vanuit de centrale keuken. Het Antonius Ziekenhuis Sneek verruilt haar eigen maaltijdproductie in de keuken voor een nieuw voedingsconcept van een externe leverancier: Distrivers. Zij leveren de maaltijden aan. De centrale keuken krijgt hiermee de rol van Satellietkeuken die de dieetmaaltijden bereidt. De afdelingskeukens bereiden de maaltijden (zonder/geen dieet) en serveren deze uit. Het nieuw geïmplementeerde Culicart Medewerkersportaal speelt hierin een sleutelrol. De keuze van de patiënt wordt met ondersteuning van het Medewerkersportaal uitgevraagd. Naast het hiermee realiseren van een passend aanbod voor de patiënt, krijgt het Antonius Ziekenhuis Sneek hiermee ook inzicht in belangrijke aspecten zoals dieet, allergenen en eventuele extra verstrekkingen voor de patiënt. Nieuw is ook dat het voorraadbeheer voortaan via het Medewerkersportaal mogelijk is. Zoals de artikelbestelling voor de aanvulling van de broodserveerwagen. De betrokken voedingsassistenten kunnen met het Medewerkersportaal vertrouwen op één centrale gegevensbron om mee te werken. Apart inloggen op de backoffice is verleden tijd. Het werken vanuit de workflow op de tablet vanuit het Medewerkersportaal wordt door de voedingsassistenten als heel prettig en makkelijk ervaren. 

Menukeuze digitaal invoeren
De patiënten geven de keuze niet meer op via een papieren menukaart die vervolgens wordt gescand (DDi scan), een tijdrovend proces. De voedingsassistenten van de afdelingen kunnen deze menukeuze voortaan digitaal invoeren via het Culicart Medewerkersportaal. Daarnaast worden ook de voedingsdoelen niet meer op papier geregistreerd maar digitaal. Nadat de maaltijd genuttigd is, verloopt de innameregistratie van patiënten eveneens efficiënt via het Medewerkersportaal. Dit geeft het discipline Diëtetiek actuele input voor consulten. In de voedingsvoortgang staat het voedingsdagboek waarin inzichtelijk is voor diëtetiek wat er gegeten is en het percentage/hoeveelheid nutriënten die ingenomen zijn.

Koersen op vijf concrete projectresultaten
In nauwe samenwerking met de specialisten van Culicart koerst het Antonius Ziekenhuis Sneek op het realiseren van vijf concrete projectresultaten:

  • Ingerichte BackOffice van Culicart ter ondersteuning van het proces, waarbij het volledige menuaanbod voor het Medewerkersportaal is ingericht.
  • De voedingsassistentes maken voor het vastleggen van keuzes en uitserveren van maaltijden en drankenrondes gebruik van een correct ingericht Medewerkersportaal. Zij hebben toegang tot alle voeding gerelateerde gegevens van de betreffende patiënten.
  • Innameregistratie is flexibel in te voeren via het Culicart Medewerkersportaal.
  • Culicart voorziet in de gewenste managementrapportage. Deze maakt inzichtelijk wat de impact is van de nieuwe werkwijze.
  • Eindgebruikers zijn opgeleid en voeren zelfstandig de benodigde werkzaamheden uit in Culicart.

Praktische vervolgstappen in 2022
In het eerste kwartaal van 2022 koerst het Antonius Ziekenhuis Sneek, samen met Culicart, op de realisatie van twee praktische vervolgstappen. Ten eerste vanuit de afdelingskeukens gereedmaken van de maaltijden voor uitserveren aan de patiënten. Aanvullend worden vervolgens door de centrale keuken, vanaf dat moment in de functie van satellietkeuken, de dieetmaaltijden bereid.