ZGT blij met Innameregistratie en iDEAL betaling via het Medewerkersportaal en Patiëntenportaal

IPad Air Render (1)

ZGT is een topklinisch ziekenhuis dat naast een goede basiszorg ook gespecialiseerde zorg op hoog niveau biedt. Van Culicart gebruikt ZGT nu de Innameregistratie en iDEAL betaling via het Medewerkersportaal en Patiëntenportaal. De eerste ervaringen zijn positief. Elise Kuipers is functioneel beheerder Culicart. Haar collega Elise Hartkamp is diëtist en heeft in haar dagelijkse werk direct te maken met het Medewerkersportaal en Patiëntenportaal: “Het werkt heel efficiënt.”

Complete proces gedigitaliseerd                                                                                                                                

Elise Hartkamp: “Voor de komst van Culicart hielden we per patiënt een papieren voedingslijst bij. We werken met de SNAQ score om ondervoeding te meten bij patiënten. Bij een score van 3 of hoger hielden we een voedingslijst bij. De uitkomsten hiervan werden geregistreerd in het dashboard. Zo kregen we inzicht in het aantal patiënten die op de vierde dag na opname nog een groot risico hadden op ondervoeding. Met de komst van de Innameregistratie in Culicart is dat complete proces gedigitaliseerd. Een grote aanwinst!” Elise Hartkamp en haar collega’ hoeven nu niet meer handmatig de voedingslijsten te berekenen: “Culicart berekent die nu voor ons. Da’s sneller, veiliger en past ook naadloos binnen de AVG.”

Direct bijsturen mogelijk                                                                                                                                              

Elise Kuipers: “De zorgassistenten die met de Innameregistratie werken hebben direct inzicht in alles wat de patiënt op een dag al heeft gebruikt. Digitaal is precies te volgen wat de inname is. Mist daar iets in op het einde van de dag? Dan is daar direct op bij te sturen. Voorheen noteerden we dit op papier, maar hadden we geen inhoudelijke kennis over de exacte inname op die dag.”

Efficiëntere voorbereiding patiëntgesprekken                                                                                              

Wat maakt het werk van Elise Hartkamp als diëtist uitdagend? “Ik heb met heel veel disciplines te maken, van artsen tot en met verpleegkundigen. Ons kerndoel? Ondervoeding in het ziekenhuis aanpakken. Dus overleg ik ook elke dag met de zorgassistenten op de afdelingen. Via ons EPD krijgen we orders om patiënten te bezoeken, maar de zorgassistent heeft veel meer feeling met hoe het écht gaat met de patiënt. Door ons gebruik van de Innameregistratie wordt die kennis alleen maar nog duidelijker en inzichtelijker. En ook een voordeel: door de Innameregistratie heb ik al veel meer voorinformatie voordat ik in gesprek ga met de patiënt. Daardoor kan ik efficiënter mijn gesprekken voeren.”

Ook motiverend voor patiënten zelf                                                                                                                       

Binnen ZGT is er voor de patiënten een Patiëntenportaal waarbinnen de patiënten van alles regelen zoals televisie kijken en meer. Elise Kuipers: “Daar staat Culicart ook op, bedoeld om de patiënt zelf een menukeuze te laten maken. Hebben patiënten een specifiek voedingsdoel? Dan kunnen zij in dit portaal volgen hoe zij dit doel halen of niet. We merken dat dit zelf meekijken heel erg stimulerend werkt voor de patiënten, maar ook verlicht dit het werk van de zorgassistenten. Die zien nu bijvoorbeeld dat een patiënt een bepaald voedingsdoel al behaald heeft, of dat er nog een tandje bij moet. Die inzichten ervaren de zorgassistenten als heel fijn.” In het Medewerkersportaal zijn taken te plaatsen. Benut ZGT deze mogelijkheid? Elise Kuipers: “Zeker! We werken met taken en tegels. We hebben medewerkers die werken met overdrachtslijsten maar ook met losstaande taken. Handig is dat je op verschillende manieren het gebruik van Culicart kunt benutten, al naar gelang wat je prettig vindt. Je kunt bijvoorbeeld voor inname in één overzicht alle patiënten zien met een inname en hoef je niet alle lijsten door te scrollen. Kortom, men ervaart het als efficiënt en gebruiksvriendelijk.”

Koersen op data-analyse                                                                                                                                         

Via de Innameregistratie wordt heel veel data verzameld over de totale patiëntenpopulatie. Wat doet ZGT daarmee? Elise Hartkamp: “We zijn nog maar net gestart, maar willen zeker die data gaan gebruiken. We hebben de landelijke richtlijnen voor de verbeterdoelen van ondervoeding van de IGJ. We monitoren voortdurend of we goed bezig zijn met het voorkomen van ondervoeding. Ik kan mij goed voorstellen dat we in de toekomst daarvoor ook de cijfers van Culicart gaan gebruiken om te analyseren hoe de werkelijke innames zich verhouden tot de gestelde voedingsdoelen.” Elise Kuipers: “De informatie uit het dashboard koppelen we ook altijd terug naar het unithoofd. Die heeft daarmee inzichtelijk hoe we ermee omgaan en of er behoefte is aan bijsturing. Culicart biedt ook een veelheid aan bruikbare analyses, heel interessant.”

Gemak van iDEAL                                                                                                                                                       

Eveneens pas ZGT iDEAL betaling via Culicart toe. Waarvoor precies? Elise Kuipers: “De afgelopen jaren hebben we de betalende gasten in ons ziekenhuis gevolgd. Er bleek behoefte op bepaalde afdelingen aan iDEAL, vooral omdat het tijdrovend was voor de zorgassistenten om op lijstjes bij te houden welke patiënt wel en niet had betaald. Ook moesten patiënten vrij onhandig naar beneden om bij de receptie maaltijdbonnen te kopen. Al die stromen aan informatie en bewegingen zijn nu ondervangen met iDEAL in Culicart. De afdelingen zijn heel enthousiast. Voor iemand die hier niet goed mee om kan gaan adviseren we de familie om hier een ondersteunende rol in te spelen.”

Soepele uitrol…                                                                                                                  

De uitrol van al deze functionaliteiten verliep soepeltjes, geeft Elise Kuipers aan: “We hebben hierin goed samengewerkt met Culicart vanuit onze afdelingen binnen ZGT. Daar zijn we enthousiast over.” Heeft ZGT nog verbetertips voor Culicart? Elise Kuipers: “Wij werken met het Nationaal Preventieakkoord voor gezond eten. Daar zou ik graag in Culicart meer markeringen voor willen zien op gerechtenniveau. Denk aan een icoontje dat de patiënt direct duidelijk maakt dat het om een goed en gezond gerecht gaat.”