Voeding als medicijn

Niels Still

Voeding als medicijn

Culicart bestaat volgend jaar alweer 30 jaar. Al drie decennia zijn we inhoudelijk gesprekspartner
op het uitdagende terrein van voedingsmanagement en de digitalisering van voedingslogistiek in de zorg. In toenemende mate zien we in het proces bij onze klanten meer focus op individuele wensen, beleving en meer ondersteuning van zorg en preventie. Dit sluit goed aan bij onze vernieuwde visie: ‘Voeding als medicijn’.

Deze visie licht ik graag toe. Het is inmiddels veelvuldig bewezen dat de juiste voeding voor een patiënt in de cure en cliënt in de care een bijdrage levert aan het complete spectrum van behandeling en herstel. De zorg verwacht dat wij dit mogelijk maken met optimale voedingslogistiek gericht op individuele behoeften. Vanuit de vele contacten met onze gebruikers reiken zij ons kansen en mogelijkheden aan voor toekomstige innovaties.

Visie ‘Voeding als medicijn’                                                                                                                                                                        

De visie ‘Voeding als medicijn’ benadrukt dat voeding geen bijproduct is in relatie tot een opname, maar een concrete oplossing in een medische context die daadwerkelijk bijdraagt aan herstel of stabilisatie van een patiënt of cliënt. De bewustwording van gezonde voeding in het zorgproces en daarbuiten groeit, vooral in recente jaren. Daarom: Voeding als medicijn. Niet letterlijk, maar wel ondersteunend op voedingswetenschap te midden van een palet aan zorg en behandeling. Een ontwikkeling waarin de zorg toenemend zal vragen naar innovaties en nieuwe mogelijkheden. Denk aan meer inbreng en regie van de patiënt en cliënt, maar ook de wens om op basis van managementinformatie nog beter te kunnen (bij)sturen op cruciale factoren zoals veiligheid en de afname van verspilling.

Ook een bijdrage aan beleving                                                                                                                                        

Daar komt nog een ander belangrijk aspect bij: goede en verantwoorde voeding in de cure of care draagt ook bij aan de positieve beleving, en dus het welbevinden, van een patiënt of cliënt. Ook die bijdrage is, naast het medisch perspectief, veel waard. Kortom, voeding als medicijn maar ook als speerpunt voor beleving en de gastvrijheid van een instelling. Vooral van belang als onderscheidend vermogen in de care waar cliënten langere tijd verblijven. Maar net zo goed in de cure: patiënten die wellicht slechts enkele dagen in een ziekenhuis liggen, hebben in dat weliswaar korte proces direct baat bij de optimale voeding en voorlichting. Door deze korte opnameduur enerzijds een dilemma, anderzijds een bron voor nieuwe en uitdagende ontwikkelingen op het gebied van (self-)service en voorlichting voor patiënten.

Bloggen over onze en uw professionele belevingswereld                                                                                         

Deze blog is de kick-off van een serie berichten en de introductie van een vernieuwde visie en website. In de wereld van digitalisering en samenwerken op afstand hebben we de kans gezien om onze klanten en relaties een centrale plek te bieden voor informatie over onze propositie, oplossingen en nieuws over relevante innovaties. Frequent nemen wij u mee in ervaringen en projecten van en met onze klanten. Welke trends en ontwikkelingen spelen er in uw sector, van cure en care tot productiekeukens? En hoe kunt u daar in een nauwe samenwerking met Culicart op inspelen? Met deze blogs hopen wij u te inspireren om ontwikkelingen spraak- en smaakmakend samen op te pakken. Uiteraard vanuit ict en techniek, maar tegelijkertijd ook vanuit de wetenschap dat onze teamleden de wereld achter cure, care en ook productiekeukens goed doorgronden.

  

Ik wens u veel leesplezier toe. Heeft u zelf of kent u nog een goed praktijkvoorbeeld om te delen in onze markt? Neem dan contact met mij op.

Niels Dam Managing Director unit Food & Hospitality PinkRoccade