St Jansdal live met een vernieuwde inrichting van Culicart

Culicart 00001

Op 8 maart jl. is het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk live gegaan met een vernieuwde inrichting van Culicart.

Het complete proces rondom patiëntmaaltijden is nu gedigitaliseerd. De papieren menukaart en het scanproces is vervangen door het Culicart Medewerkersportaal, waarmee de voedingsassistent op een tablet direct de keuze van de patiënt kan vastleggen, de voedingsinname kan bekijken en registreren. Hiermee wordt de voedingsassistent volledig digitaal ondersteund in de dagelijkse werkzaamheden.

De koppeling tussen Culicart en het Elektronisch Verpleegdossier van Epic zorgt ervoor dat de voedingsassistent altijd de actuele voedingsinformatie van de patiënten tot zijn/haar beschikking heeft. Dit verhoogt de patiëntveiligheid.

Naast het digitaal ondersteunen van de voedingsassistenten is het voedingsconcept van St Jansdal uitgebreid met meerdere maaltijdmomenten om beter te kunnen inspelen op de wensen van verschillende doelgroepen. Met deze flexibiliteit en aanvullende mogelijkheden voor gedetailleerde innameregistratie wordt (verdere) ondervoeding van patiënten voorkomen.

Deze vernieuwde inrichting betekent een nieuwe werkwijze en optimalisatie van de  samenwerking tussen verpleegkundige, diëtetiek en voedingsassistenten.